Autoskla VACEK s.r.o.

Když máte pojištěné autosklo

Jako smluvní partner pojišťoven provádíme, při splnění pojistných podmínek (tzn. z připojištění), výměnu autoskla ZDARMA. Pro každou pojistnou událost platí, že se musí nahlásit na pojišťovnu. Lze to udělat telefonicky nebo elektronicky na stránkách pojišťovny. Pokud to někomu připadá složité nebo se tím nechce zabývat, můžeme na požádání nahlásit pojistnou událost my. Stačí dodat potřebné údaje o tom, kdy, kde a jak se škoda stala, plus potřebné dokumenty.

V dnešní době pojišťovny nechtějí proplácet škody na čelních sklech vozidel z povinného ručení (tzn. mám viníka, který mi škodu na skle způsobil). Argumentem pojišťovny je, že se nedá bezesporu prokázat způsobení škody viníkem. V tomto případě škody individuálně posuzujeme a některé v režimu ZDARMA neřešíme.. Samozřejmostí je pomoc při hlášení škody a při zpracování podkladů pro pojišťovnu.  

Jak bylo výše řečeno, ke každé pojistné události je třeba mít v pořádku danou dokumentaci. Dále uvádíme postupy řešení pojistné události pro každou pojišťovnu zvlášť:

 

Česká pojišťovna

Z připojištění - zákazník má připojištěné čelní sklo k povinnému ručení nebo k havarijnímu pojištění. Prvním krokem je nahlášení pojistné události na klientské centrum! To se provádí pomocí telefonního čísla: 241 114 114. Po nahlášení pojistné události (připravte se na "křížový výslech") při němž je třeba uvést také název smluvního servisu (v našem připadě Autoskla VACEK s.r.o.), zákazník obdrží číslo pojistné události a nám přijde mail s tzv. krycím dopisem, v němž je uvedeno, zda je vaše pojistná událost smluvně kryta či nikoliv. Po objednání termínu výměny autoskla, přistavíte vozidlo k výměně. Nemusíte nikam jinam jezdit, poškozené autosklo včetně vozidla zdokumentujeme a vyfotíme! Je třeba si s sebou vzít tyto doklady:

 • číslo pojistné události
 • velký technický průkaz
 • řidičský průkaz osoby, která řídila vozidlo během poj. události
 • pojistnou smlouvu
 • tzv. devinkulaci, pokud je vozidlo na leasing

Tím budou splněny podmínky pro bezplatnou výměnu.

 

Kooperativa pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna

Z připojištění - zákazník má připojištěné čelní sklo k povinnému ručení nebo k havarijnímu pojištění. Prvním krokem je nahlášení pojistné události na klientské centrum! To se provádí pomocí telefonního čísla: 957 105 105 pro Kooperativu resp. 957 444 555 pro ČPP. V obou případech musí klient znát den,čas a místo pojistné události, mít u sebe řidičský a technický průkaz a mít s sebou pojistnou smlouvu o připojištění čelního skla. Nahlášením se přiřadí pojistné události číslo, pod kterým se vede další dokumentace. Po objednání termínu výměny, přistavíte vozidlo k výměně. Nemusíte nikam jinam jezdit, poškozené autosklo včetně vozidla zdokumentujeme a vyfotíme! Je třeba si s sebou vzít tyto doklady:

 • číslo pojistné události
 • velký technický průkaz
 • řidičský průkaz osoby, která řídila vozidlo během poj. události
 • pojistnou smlouvu
 • tzv. devinkulaci, pokud je vozidlo na leasing

Tím budou splněny podmínky pro bezplatnou výměnu autoskla.

 

Generali pojišťovna

Z připojištění - zákazník má připojištěné čelní sklo k povinnému ručení nebo k havarijnímu pojištění. Prvním krokem je nahlášení pojistné události na klientské centrum! To se provádí pomocí telefonního čísla: 244 188 188. Po nahlášení pojistné události (připravte se na "křížový výslech") při němž je třeba uvést také název smluvního servisu (v našem připadě Autoskla VACEK s.r.o.), zákazník obdrží číslo pojistné události a nám přijde mail s tzv. krycím dopisem, v němž je uvedeno, zda je vaše pojistná událost smluvně kryta či nikoliv. Po objednání termínu výměny autoskla, přistavíte vozidlo k výměně. Nemusíte nikam jinam jezdit, poškozené autosklo včetně vozidla zdokumentujeme a vyfotíme! Je třeba si s sebou vzít tyto doklady:

 • číslo pojistné události
 • velký technický průkaz
 • řidičský průkaz osoby, která řídila vozidlo během poj. události
 • pojistnou smlouvu
 • tzv. devinkulaci, pokud je vozidlo na leasing

Tím budou splněny podmínky pro bezplatnou výměnu.

 

Direct pojišťovna

Z připojištění - zákazník má připojištěné čelní sklo k povinnému ručení nebo k havarijnímu pojištění. Prvním krokem je nahlášení pojistné události na klientské centrum! To se provádí pomocí telefonního čísla: 221 221 221. Po nahlášení pojistné události (připravte se na "křížový výslech") při němž je třeba uvést také název smluvního servisu (v našem připadě Autoskla VACEK s.r.o.), zákazník obdrží číslo pojistné události, které potřebujeme znát pro úspěšnou likvidaci. Dále je třeba domluvit termín opravy. Nemusíte nikam jinam jezdit, poškozené autosklo včetně vozidla zdokumentujeme a vyfotíme! Je třeba si s sebou vzít tyto doklady:

 • velký technický průkaz
 • řidičský průkaz osoby, která řídila vozidlo během poj. události
 • pojistnou smlouvu
 • tzv. devinkulaci, pokud je vozidlo na leasing

 Tím budou splněny podmínky pro bezplatnou výměnu.

 

UNIQA pojišťovna

Z připojištění - zákazník má připojištěné čelní sklo k povinnému ručení nebo k havarijnímu pojištění. Prvním krokem je nahlášení pojistné události na klientské centrum! To se provádí pomocí telefonního čísla: 488 125 125. Po nahlášení pojistné události (připravte se na "křížový výslech") při němž je třeba uvést také název smluvního servisu (v našem případě Autoskla VACEK s.r.o.), zákazník obdrží číslo pojistné události, které potřebujeme znát pro úspěšnou likvidaci. U škod u UNIQA pojišťovny je složitější proces fotodokumentace vozidla, neboť zpětně proces prochází fází schvalování pojišťovnou. To může trvat i několik hodin a o tuto dobu se prodlužuje samotná oprava či výměna skla.Nemusíte nikam jinam jezdit, poškozené autosklo včetně vozidla zdokumentujeme a vyfotíme! Je třeba si s sebou vzít tyto doklady:

 • velký technický průkaz
 • řidičský průkaz osoby, která řídila vozidlo během poj. události
 • pojistnou smlouvu
 • tzv. devinkulaci, pokud je vozidlo na leasing

 

Tím budou splněny podmínky pro bezplatnou výměnu autoskla.

 

Další pojišťovny..

U jiných pojišťoven je postup prakticky stejný, jako pro výše uvedené pojišťovny. Je třeba mít nahlášenou pojistnou událost a pokud se jedná o připojištění čelního skla, je třeba mít s sebou:

 • velký technický průkaz
 • řidičský průkaz osoby, která řídila vozidlo během poj. události
 • pojistnou smlouvu
 • tzv. devinkulaci, pokud je vozidlo na leasing